Publicerat:

Andelen elever med gymnasiebehörighet ökar i Värnamo kommun

Andelen niondeklassare som når upp till behörighetskraven för att fortsätta till gymnasiet har ökat under det senaste året.

Detta innebär att fler elever nu har möjlighet att fortsätta sin utbildning på gymnasienivå.

—Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på denna utveckling och betraktar det som ett tecken på att vårt utbildningssystem och våra pedagogiska insatser ger resultat, säger Johan Grahn, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Johan betonar vikten av ett väl fungerande utbildningssystem där alla delar, från förskola till gymnasie har betydelse för eleverna. Detta är ett resultat av en gemensam ansträngning från skolor, lärare, elever och föräldrar.

— Att en så stor andel elever uppnår gymnasiebehörighet bekräftar det hårda arbete och engagemang som lagts ned för att uppnå utbildningsmålen, säger Johan. - Det är en tydlig signal om möjligheter för unga människor när de står inför sina framtida utmaningar.

Maria Johansson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden, betonar vikten av att fortsätta arbeta för att höja kunskapsnivån hos eleverna.

— Att se en ökning i andelen elever med gymnasiebehörighet är fantastiskt och visar att vi gör rätt saker. Vi kommer att fortsätta att fokusera på undervisningens kvalité och likvärdighet i hela kommunen, säger Maria. — Att ha grundläggande behörighet för kommande studier ger unga människor hopp och möjligheter inför framtiden – vi ser att ungdomarna nu har en viktig del av verktygen de behöver för att förverkliga sina drömmar.

— Genom att fokusera på att ge eleverna en stark grund i utbildningen och genom att stödja och investera i våra skolor kan vi fortsätta att arbeta för att elever med gymnasiebehörighet ska bli fler. Vi vill också ge varje individ möjligheten att nå sin fulla potential i framtiden, säger Maria.