Publicerat:

Fyra kommuner på gemensam studiedag i Värnamo

I dag, torsdag, samlas 450 lärare och skolledare från Gnosjö, Gislaved, Ljungby och Värnamo på en gemensam studiedag på Finnvedens gymnasium i Värnamo.

Temat är ”hur ska vi möte framtidens utmaningar tillsammans”. Framtiden kommer att kräva mer och ny kunskap. Studiedagen i Värnamo ska bidra till att inspirera och skapa förståelse för hur vi möter de utmaningarna.

– Dagen börjar med två gemensamma föreläsningar. Den första har fokus på lärarnas profession och bedömning. Den hålls på plats av Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete. Sedan följer ett webbinar med Johan Falk från Skolverket, som handlar om AI och skolan, berättar Helena Gustavsson, kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen som har varit med i planeringsgruppen tillsammans med rektorer och lärare.

Efter lunch delas deltagarna upp i grupper utifrån de ämnen som de undervisar i.

– Vi hoppas att studiedagen ska bidra till förståelse för varandras gemensamma utmaningar, att vi utvecklar en samsyn till exempel kring likvärdighet i bedömning och att vi bättre tar tillvara våra olika kompetenser, säger Helena.

Dessutom är syftet med dagen att lyfta positiva exempel från verksamheterna och skapa större möjlighet till mer samarbeten mellan skolor och ett gemensamt ansvarstagande.

En kvinna står på en estrad. Bakom henne syns en digital skärm med ett foto av en man.

Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, föreläste om lärares profession och bedömning.