Publicerat:

Nya skolor och ny organisation för skolområde Tätort väst

Det händer mycket i skolans och förskolans värld i Värnamo just nu: Vi bygger nya skolor och förskolor, en idrottshall är redan invigd och ytterligare en är på gång.

– Det är fantastiskt roligt att Värnamo kommun vill satsa nytt. När vi nu får nya skolor gör vi också en del förändringar i skolorganisationen, så att respektive skola får en tydligare indelning i årskurser, säger Johan Grahn, barn- och utbildningschef.

Det ska leda till bättre kompetensförsörjning, det blir lättare att rekrytera behörig personal fördelat på F-3, 4-6 respektive 7-9. Syftet är också att minska segregationen, anpassa lärmiljöer, förbättra arbetsbelastningen och organisera efter lagstiftning.

Så här ser organisationen för skolområde Tätort väst ut från höstterminen 2024

Västhorjaskolan årskurs F-3

Elever från gamla Trälleborgsskolan årskurs F-3.

Rektor: Helen Ling

Vi bygger en ny Västhorjaskola, som står klar lagom till höstterminen 2025.Under läsåret 2024-2025 finns Västhorjaskolan i tillfälliga lokaler på Trälleborgsskolans område.

Mossleskolan årskurs F-3

Elever kvar från tidigare Mossleskolans årskurs F-3.

Rektor: Lisa Fransson

Trälleborgsskolan årskurs 4-6 och anpassad grundskola årskurs 1-6

Elever från Trälleborgsskolan och Mossleskolan

Rektor: Cathrine Arnetorp

Biträdande rektor: Emelie Lavesson

Den nya Trälleborgsskolan är klar till höstterminen i år.

Gröndalsskolan årskurs 7-9, anpassad grundskola årskurs 7-9

Elever kvar från tidigare.

Rektor: vakant

Biträdande rektor: Helene Wedell

Anpassad grundskola

Årskurs 1-6, Trälleborgsskolan (flyttar från Mossleskolan)

Årskurs 7-9, Gröndalsskolan (kvar från tidigare)

Rektor: Karin Hedström

Tidplan nya skolor, förskolor och idrottshallar

Så här ser tidplanen ut för de nya förskolorna, skolorna och idrottshallarna:

Park Arena

Klar, invigd hösten 2023.

Rönnbackens förskola

Klar, började användas i januari 2024.

Skogens förskola

Klar, invigd i april 2024.

Ekenhaga förskola

Smygstartar i april 2024, i full bruk från augusti 2024.

Trälleborgsskolan årskurs 4-6, anpassad grundskola årskurs 1-6

Klar i augusti 2024.

Västhorjaskolan årskurs F-3

Klar i augusti 2025.

Idrottshall vid Västhorjaskolan

Klar i augusti 2025.

Fasadbild på Trälleborgsskolan, som håller på att byggas. I förgrunden står en grävmaskin.

Nya Trälleborgsskolan står klar när höstterminen startar i år.

Insidan på en skola som håller på att byggas.

Västhorjaskolan står klar till höstterminen 2025.

Fasadbild på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan.

Fasadbild på Mossleskolan.

Mossleskolan.

Fasadbild på förskola i orange tegel.

Rönnbackens förskola i Bredaryd.

Fasadbild på förskola i orange tegel.

Skogens förskola på Magnusgatan i Värnamo tätort.

Fasadbild på förskola i grått tegel.

Ekenhaga förskola vid Borgenområdet har smygstartat lite under våren men är klar att användas fullt ut efter sommaren.

Fasadbild på idrottshall. Fasaden är gul och på den syns siluetter av personer som spelar olika bollspel.

Park Arena stod klar i höstas.