Publicerat:

Komvux i Värnamo i Nordplussamarbete

Vux i Värnamo har nyligen medverkat i arbetsdagar inom ramen för samarbetsprojekt inom ramen för Nordplus.

Projektet heter ”Strengthening the competence of adult students through international activities”. Skolor i Norden och Balticum samarbetet och syftet är att stärka vuxenstuderandes internationella kompetens för att bli än mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.

Nordiska ministerrådet har utifrån 122 ansökningar valt att finansiera 40 projekt, varav detta är ett.

Lena Peltomaa, rektor vux Värnamo, svarar på frågan Vad tar du med dig från de här arbetsdagarna och hur kommer det att märkas i Värnamo?

– Det är intressant att se hur vuxenutbildningen är uppbyggd i andra länder, vilka likheter och skillnader det finns och gemensamma utmaningar. Samarbetet kommer märkas på olika sätt genom olika typer av samarbeten, utbyten och möjlighet till APL utomlands, säger Lena Peltomaa, rektor på Vux i Värnamo.

Partnerskolor i projektet är:

  • Utbildning Nord, Övertorneå, Sverige
  • Vuxenutbildningen Värnamo, Sverige
  • Tartu Vocational College, Estonia
  • Pärnumaa Vocational Educational Centre, Estonia
  • Kaunas Information Technology School, Litauen
  • Business College, Danmark
  • Business College, Danmark
  • Yrkesinstitutet Prakticum, Finland
Nordplus logotyp och vux logotyp.