Publicerat:

Välkommen till dialog i Torskinge och Dannäs

Onsdag 15 november är det dags för landsbygdsdialog i Dannäs och Torskinge med omnejd. Välkommen att vara med på plats i församlingshemmet – eller lika gärna hemifrån via länk!

På landsbygdsdialogerna träffas de som bor på orten, politiker och tjänstepersoner från kommunen. Vi samtalar om de frågor som ortsborna tycker är viktiga och som kommit fram i den enkät som invånarna svarat på i förväg.

Det handlar om allt från att göra Dannäs och Torskinge med omnejd attraktiv att bo och verka i till badplatser, parkeringsplatser, skolor och fritidsaktiviteter. Syftet är att tillsammans utveckla orten, där kommunen, föreningar och ortsbor samverkar.

Landsbygdsdialoger hålls på 16 orter under en fyraårsperiod. Du kan se resultatet av tidigare dialogträffar och läsa mer om landsbygdsdialogerna på sidan Landsbygdsdialog.

Välkommen till församlingshemmet i Torskinge onsdag 15 november klockan 17.30-20.30 – eller via länk! Om du vill vara med på plats, anmäl dig senast 13 november till Värnamo kommuns kontaktcenter, 0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se

Se enkäten och länk till träffen om du vill medverka på sidan Landsbygdsdialog Dannäs och Torskinge.