Publicerat:

Planförslag på samråd

Planförslaget för del av fastigheten Vällersten 5:10 med flera (Kriminalvårdsanstalten) norr om Värnamo stad är ute på samråd mellan 3 november 2023 till 1 december 2023. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 1 december 2023.