Förslag för del av Vällersten 5:10 med flera (Kriminalvårdsanstalten)

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Vällersten 5:10 med flera (Kriminalvårdsanstalten) norr om Värnamo stad.

Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av en kriminalvårdsanstalt samt angöring. Bakgrunden är att Kriminalvården har identifierat ett behov av att utöka sin verksamhet. Efter ett etableringserbjudande från kommunen beslutade Kriminalvården att gå vidare med en lokalisering strax utanför Hörle, norr om Värnamo stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_Vällersten5-10_samråd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-10-30 15.47
Plankarta_Vällersten5-10_samråd.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-10-30 15.47
Svarsblanket_Vällersten5-10_samråd.pdf Pdf, 40 kB. 40 kB 2023-10-30 15.47
UBM_Vällersten5-10_samråd.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-10-30 15.47

Planens process

Detaljplan för del av fastigheten Vällersten 5:10 med flera (Kriminalvårdsanstalten) norr om Värnamo stad har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar.

 

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas hösten 2024.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 december 2023