Förslag för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus)

Förslag till detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad. Området är tänkt att innehålla polisstation och kvarter för blandad bebyggelse, med bland annat bostäder, kontor, verksamheter, handel samt dagvattenhantering.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd under november 2023. Efter samrådet har ett flertal utredningar tagits fram för att bland annat kontrollera marken lämplighet. Kommunen har även beslutat att enbart gå vidare med den del av planförslaget som innehåller Malmövägen och området väster om vägen i en första etapp. Området öster om Malmövägen kommer att hanteras i en separat detaljplan som kommer att tas fram efter att västra delen är antagen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sändlista.pdf Pdf, 35 kB. 35 kB 2023-10-31 13.42
Kungörelse.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2023-10-31 13.42
svarsblankett.pdf Pdf, 35 kB. 35 kB 2023-10-31 13.42

Planens process

Planförslaget kommer att omarbetas utifrån de resultat som utredningarna visat innan den kommer att gå ut på granskning.

Detaljplanen är beräknad att gå ut på granskning under hösten 2024 och förväntas att lyftas för ett antagande innan sommaren 2025.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Rörstorp 6-31.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-10-31 13.48
Plankarta Rörstorp 6-31.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-10-31 13.48

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 juli 2024