Förslag för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus)

Förslag till detaljplan för Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra området för en ny entré till Värnamo stad. Området är tänkt att innehålla polisstation och kvarter för blandad bebyggelse, med bland annat bostäder, kontor, verksamheter, handel samt dagvattenhantering.

Samråd

Detaljplan för fastigheten Rörstorp 6:31 med flera (Polishus) i Värnamo stad är nu utställd för samråd under perioden 3 november – 1 december 2023. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 1 december 2023. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sändlista.pdf Pdf, 35 kB. 35 kB 2023-10-31 13.42
Kungörelse.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2023-10-31 13.42
svarsblankett.pdf Pdf, 35 kB. 35 kB 2023-10-31 13.42

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas sommaren 2024.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning Rörstorp 6-31.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-10-31 13.48
Plankarta Rörstorp 6-31.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2023-10-31 13.48

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2023