Förslag till detaljplan för Rudan 4 med flera (bostäder) i Värnamo stad

En ny detaljplaneprocess är påbörjad, den berör fastigheterna Rudan 4; Rudan 3; Värnamo 14:83; Värnamo 14:84; Värnamo 14:85; Värnamo 14:68; Värnamo 14:2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamhet och bostadsbebyggelse med
mera inom kvarteret Rudan (gamla Sten Stures). Bakgrunden är att privat exploatör vill
bygga bostäder på marken. Planförslaget ska även se över trafiksituationen och angöring till området för en säker trafiklösning för såväl planområdet som angränsande ytor.

Planens process

Kommunen har beslutat att påbörja en detaljplaneprocess. Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas under 2026.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 maj 2024