Förslag för Aftonfalken 1 mfl

Förslag till detaljplan för Aftonfalken 1 med flera (bostäder vid Julias väg) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom mark som idag är avsedd för småindustriändamål. Planförslaget innebär att fler bostäder tillkommer i området. Inom ramen för detaljplanen ska framtida hantering av skyfall ses över.

Planen omfattar fastigheterna Aftonfalken 1 och del av Nylund 1:1.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 4 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utredning inför planbesked_Aftonfalken_1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-02-18 15.16

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 april 2023