Förslag för Aftonfalken 1 mfl

Förslag till detaljplan för fastigheten Aftonfalken 1 med flera (bostäder vid Julias väg) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom mark som idag är avsedd för småindustriändamål. Planförslaget innebär att fler bostäder tillkommer i området. Inom ramen för detaljplanen ska framtida hantering av skyfall ses över.

Planen omfattar fastigheterna Aftonfalken 1 och del av Nylund 1:1.

Samråd

Detaljplan för fastigheten Aftonfalken 1 med flera (bostäder vid Julias väg) i Värnamo stad är nu utställd för samråd under perioden 16 januari 2023 – 16 februari 2023. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 16 februari 2023. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 2 2023.

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utredning inför planbesked_Aftonfalken_1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2021-02-18 15.16

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 januari 2023