Förslag för del av Nylund 1:1

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Nylund 1:1 (vid Korslidsvägen) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra religiös samlingslokal och i begränsad omfattning bostäder inom del av fastigheten Nylund 1:1. Planförslaget innebär främst att en hårdgjord yta, men även till viss del naturmark tas i anspråk för bebyggelse med tillhörande utemiljö.

Planbesked

Planuppdraget har föregåtts med ett så kallat planbesked. Kommunen har i ett planbesked lämnat positivt eller negativt besked om att vilja påbörja ett detaljplaneprocess. Beskedet är inte bindande för kommunen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utredning_Nylund 1-1.pdf Pdf, 809 kB. 809 kB 2021-02-15 10.26

Planens process

Kommunen har beslutat att påbörja en detaljplaneprocess.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022