Förslag för kvarter Kärleken med flera

Förslag till detaljplan för kvarteret Kärleken 3, Broarna 4 med flera (vid Vallgatan) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra för bostadsändamål och service i kvarteren Kärleken och Broarna i centrala Värnamo stad.

Planområdet planeras för flerbostadshus i parkmiljö och närheten till Lagan blir märkbar genom ett aktivt arbete med att använda öppna dagvattenstråk för hantering av plötsliga skyfall och dagvatten.

Även översvämningsrisken präglar området genom att kanterna mot Lagan höjs och utgör en skyddande vall mot översvämningar. Vissa av områdets karaktärsfyllda byggnader och träd bevaras.  

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022