Förslag för Horda 4:42

Förslag till detaljplan för fastigheten Horda 4:42 (vid Järnvägsgatan) i Horda samhälle


Planförslaget syftar till att möjliggöra expansion inom ett större område för pågående industriverksamhet samt att planlägga hela fastigheten för industriändamål.

Planens process

Detaljplan för fastigheten Horda 4:42 (vid Järnvägsgatan) i Horda samhälle har varit ute på samråd.  Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas kvartal 4, 2021/kvartal 1, 2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Horda 4-42.pdf Pdf, 442 kB. 442 kB 2020-04-07 16.34
SAM_planhandlingar_Horda_4-42.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-04-07 16.34
Bilaga 1_Översiktlig geoteknisk undersökning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-04-08 08.25
Bilaga 2_Geoteknisk undersökning.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2020-04-08 08.25

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022