Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Sofie Finnander

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för Horda 4:42

Förslag till detaljplan för fastigheten Horda 4:42 (vid Järnvägsgatan) i Horda samhälle


Planförslaget syftar till att möjliggöra expansion inom ett större område för pågående industriverksamhet samt att planlägga hela fastigheten för industriändamål.

Planens process

Detaljplan för fastigheten Horda 4:42 (vid Järnvägsgatan) i Horda samhälle har varit ute på samråd.  Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar.

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas sommaren 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Horda 4-42.pdf 442 kB 2020-04-07 16.34
SAM_planhandlingar_Horda_4-42.pdf 1 MB 2020-04-07 16.34
Bilaga 1_Översiktlig geoteknisk undersökning.pdf 3 MB 2020-04-08 08.25
Bilaga 2_Geoteknisk undersökning.pdf 1 MB 2020-04-08 08.25

Senast granskad:
2020-05-09

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp