Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för Helmershus 5:89 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Helmershus 5:89 med flera utanför Värnamo stad.


Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i strandnära läge med närhet till Värnamo tätort. Området planeras med huvudsak för småhustomter (B), men även för flerbostadshus och möjligheten till en förskola. Kommunen ämnar även lyfta strandskyddet för de stora ladubyggnader som idag finns på västra delen av området. Detta görs för att skapa möjligheter till att uppföra flerbostadshus på den redan ianspråktagna ytan. Kommunen vill även säkra allmänhetens tillgång till strand och sjö genom att reglera området närmast vattnet som allmän platsmark (NATUR) med möjligheter att anlägga badstrand, lekplats och småbåtshamn.

Planens process

Planförslaget har varit utställd på samråd. Inkomna synpunkter sammanställs och besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter upprättas förslag på granskningshandlingar. 

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen antas kvartal 1, 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plankarta_Helmershus.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2020-03-05 10.15
SAM_planhandlingar_Helmershus.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2020-03-05 10.14
Behovsbedömning_Helmershus.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2020-03-05 10.14

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juni 2022