Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19

Förslag till detaljplan för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19 (Kvarteret Spjutet och Höken) i Värnamo stad.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i centrala Värnamo stad. Planförslaget innebär möjliggörande för bostäder på nuvarande parkeringsytor på Höken 13, de södra delarna av Spjutet 1, samt de norra delarna av Höken 19.

Samråd

Detaljplan för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19 (kvarteret Spjutet och Höken) i Värnamo stad är nu utställd för samråd under perioden 12 augusti – 9 september 2022. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 9 september 2022. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
8. SAM_Plankarta.pdf Pdf, 300 kB. 300 kB 2022-08-04 15.01
Planhandlingar_GDPR.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-08-04 15.01
Und_miljopv.pdf Pdf, 146 kB. 146 kB 2022-08-04 15.01

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 augusti 2022