Förslag för Tre Liljor 17 med flera

Förslag till detaljplan för fastigheten Tre Liljor 17 med flera i Värnamo stad.


Planen syftar till att möjliggöra en centrumförtätning i Värnamo stad med centrumändamål och bostäder på fastigheten Tre Liljor 17 och fastigheten Värnamo 14:76 (markparkering) med flera.

Planens process

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området pågår, mer information och handlingar kommer att läggas ut här på sidan när planförslaget ställs ut för samråd. Planförslaget ska vara utställt för samråd och granskning innan planen överlämnas till kommunfullmäktige för antagandeprövning. Under samråds- och granskningsskedet kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 augusti 2022