Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av fastigheten Stora Gavlö 1:3

Förslag till detaljplan för del fastigheten Stora Gavlö 1:3 (Stora Gavlö) söder om Dannäs samhälle.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom ett område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Tillkommande bebyggelse ska med dess attraktiva läge locka nya boende till bygden och på så sätt stärka underlaget för föreningar och samhällsservice i närliggande Dannäs samhälle (nio kilometer norrut). Detaljplanen ska också säkerställa kommunalt huvudmannaskap för en av kommunen arrenderad allmän badplats och intilliggande ramp för iläggning av båtar. För kvartersmark (B) ska strandskyddet upphävas.

Planens process

Kommunen har beslutat att påbörja en detaljplaneprocess.
Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas under 2022.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plankarta.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-24 15.17
SAM_DP_Gavlö.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-24 15.18

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 februari 2022