Förslag för del av fastigheten Stora Gavlö 1:3

Förslag till detaljplan för del fastigheten Stora Gavlö 1:3 (Stora Gavlö) söder om Dannäs samhälle.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom ett område utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Tillkommande bebyggelse ska med dess attraktiva läge locka nya boende till bygden och på så sätt stärka underlaget för föreningar och samhällsservice i närliggande Dannäs samhälle (nio kilometer norrut). Detaljplanen ska också säkerställa kommunalt huvudmannaskap för en av kommunen arrenderad allmän badplats och intilliggande ramp för iläggning av båtar. För kvartersmark (B) ska strandskyddet upphävas.

Planens process

Kommunen har beslutat att påbörja en detaljplaneprocess. Ett planförslag har varit ute på samråd. Innan planförslaget kan antas måste det skickas ut på granskning. Markägaren har valt att tills vidare pausa planarbetet.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plankarta.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-24 15.17
SAM_DP_Gavlö.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-24 15.18

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 oktober 2022