Förslag för del av Västhorja 12:5

Förslag till detaljplan för del av Västhorja 12:5 (Grundskola i Västhorja) i Värnamo stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny grundskola i Värnamo stads västra upptagningsområde med plats för ungefär 500 elever. Avsikten med planen är att skolområdet med tillhörande bebyggelse anpassas till kulturlandskapet som utgör Västhorja by tillsammans med angränsande bebyggelse från 1700- och 1800-talen, ost/sydost om planområdet.

Antagande

Detaljplan för del av fastigheten Västhorja 12:5 (Grundskola i Västhorja) i Värnamo stad blev antagen 31 mars 2022. Den som senast under granskningstiden lämnat in synpunkter som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga planen. Överklagandehänvisning finns publicerad på kommunens anslagstavla.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANT_granskningsutlåtande.pdf Pdf, 144 kB. 144 kB 2022-04-08 09.35
ANT_plbskr_Grundskolan.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-04-08 09.35
ANT_Plkrt_Grundskola.pdf Pdf, 478 kB. 478 kB 2022-04-08 09.35

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i mars 2022. Efter tre veckor på kommunens anslagstavla kan planen få laga kraft och börja gälla, om inte den blir överklagad.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
GRA_Grundskola_planhandlingar.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-11-18 14.51
GRA_Plkrt_Grundskola_211122.pdf Pdf, 690 kB. 690 kB 2021-11-18 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SAM_Plankarta_Grundskola.pdf Pdf, 901 kB. 901 kB 2020-03-30 14.23
SAM_planhandl_Grundskola.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-03-31 08.47

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 april 2022