Förslag till detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo Stad

Arbetet berör i dagsläget fastigheterna SÖRSJÖ 3:1; HORNARYD 4:1; DISTRIBUTÖREN 1. Förslag till detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo stad är ute på samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig industriverksamhet samt möjliggöra för en ny in- och utfart från Halmstadsvägen.

Samråd

Detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo stad är nu utställd för samråd under perioden 3 maj – 31 maj 2024. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in
skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 maj 2024. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i dokumentet "information om samråd inkl svarsblankett" under samrådshandlingar nedan.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas hösten 2024/vintern 2025.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 maj 2024