Förslag för del av Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan)

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad.

Planens huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att uppföra ett nytt idrottsområde med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg i ett centralt läge i Värnamo stad. Planen ska även säkra tillräckligt stora områden för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera och rena dagvatten från idrottsanläggningen.

Överklagande

Mark- och miljödomstolen har upphävt antagandebeslutet (2023-06-21). Efter att ha analyserat domen har kommunen beslutat att inte överklaga mark- och miljödomstolens beslut.

Planens process

Då det endast är antagandebeslutet som är upphävt görs nu ett omtag av granskningsprocessen och avsikten är att ställa ut detaljplanen på en andra granskning. Inför den andra granskningen görs nu kompletterande utredningar av bland annat undersökningen av betydande miljöpåverkan. Preliminär tidplan för omtaget är:

Granskning 2: vintern 2024/25

Antagande: vår/sommar 2025

I samband med granskning 2 kommer reviderade planhandlingar att publiceras på webben.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 juli 2024