Förslag för del av Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan)

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad.

Planens huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att uppföra ett nytt idrottsområde med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg i ett centralt läge i Värnamo stad. Planen ska även säkra tillräckligt stora områden för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera och rena dagvatten från idrottsanläggningen.

Överklagande

Detaljplan för fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad blev antagen 21 juni 2023. Besvär över beslutet har kommit in till kommunen. Prövning om besväret kommit in i rätt tid är gjord och handlingar har skickats vidare till rättsinstans.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Förslaget antogs i juni 2023. Tre veckor från det att planen blir antagen får planen laga kraft och detaljplanen blir gällande. Blir planen överklagad får den inte laga kraft förrän ärendet tidigast prövats och dömts i domstol.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 oktober 2023