Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förslag för del av Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan)

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad.

Planens huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att uppföra ett nytt idrottsområde med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg i ett centralt läge i Värnamo stad. Planen ska även säkra tillräckligt stora områden för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera och rena dagvatten från idrottsanläggningen.

Samråd

Detaljplan för del av fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan) i Värnamo stad är nu utställd för samråd under perioden 7 oktober – 7 november 2022. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 7 november 2022. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter i samrådshandlingar via länk.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planhandling webb Ljusseveka 2_1 med flera.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-10-06 13.39
Alternativstudie för infartsväg.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-10-13 12.09
Dagvattenutredning Bilaga 1.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-10-13 12.09
Dagvattenutredning Bilaga 2.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-10-13 12.09
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-10-13 12.09
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-10-13 12.09
VA-utredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-10-13 12.09
MUR Geoteknik.pdf Pdf, 12 MB. 12 MB 2022-10-17 10.51
PM Geoteknik.pdf Pdf, 7 MB. 7 MB 2022-10-17 10.51

Planens process

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 oktober 2022