Publicerat:

Planförslag på samråd

Förslag till detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo stad är ute på samråd.

Förslag till Detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo stad är ute på samråd mellan 3 maj 2024 – 31 maj 2024. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 31 maj 2024.

Samrådshandlingar finns att läsa på sidan Förslag till detaljplan för Distributören 1 med flera i Värnamo Stad.