Föreningsbidrag inom kulturområdet

Kultur och föreningsliv är två viktiga delar för utveckling och livskvalitet i Värnamo kommun. Här hittar du information om bidrag och stipendier inom kulturområdet.

Föreningsbidrag inom kulturområdet

Kulturförvaltningen har flera olika bidrag till föreningar inom kulturområdet. För att läsa mer om riktlinjer se Mer information. För att ladda ner ansökningsblanketter se respektive bidrag nedan.

Arrangemangsbidrag

Ges för kulturarrangemang som ordnas av förening eller organisation i Värnamo kommun, kan sökas hela året.

Information om att söka arrangemangsbidrag. Pdf, 38 kB.

Blankett för redovisning. Pdf, 71 kB.

Ansökan för arrangemangsbidrag. Pdf, 96 kB.

Extra bidrag

Extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet. Bidraget söks löpande och ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast två månader innan investering, projekt eller utbildning startar.

Ansökan för extra bidrag. Pdf, 67 kB.

Redovisning för extra bidrag. Pdf, 66 kB.

Föreningsbidrag

Årsbidrag för konst-, musik-, teater-, kulturföreningar och kulturminnesvård. Söks senast 31 maj och hanteras under hösten.

Ansökan för årsbidrag kultur. Pdf, 129 kB.

Hembygdsföreningar

Årsbidrag för hembygdsföreningar. Söks senast 31 maj och hanteras under hösten.

Ansökan för årsbidrag kultur. Pdf, 120 kB.

Studieförbundsbidrag

Verksamhetsbidrag eller årsbidrag för studieförbund. Söks senast 30 april och hanteras i maj.

Ansökan för verksamhetsbidrag studieförbund. Pdf, 138 kB.

Idépeng unga

Bidrag för kulturevenemang för offentligt evenemang i Värnamo kommun som ordnas av ungdomar upp till 20 år. Kan sökas under hela året. Ansökan görs via e-tjänst nedan.

Utvärdering idépeng unga. Pdf, 59 kB.

Föreningar som söker bidrag ska varje år lämna in en alkohol- och likabehandlingspolicy för att vara berättigade till bidrag, den finns numera inkluderad i blanketten för årsbidrag.

Ungdomar som söker idépeng ska skriva under en särskild policy för alkohol och likabehandling. Den hittar du under mer information längre ner på sidan.

För många föreningar finns det även möjlighet att söka bidrag utanför kommunen. Konstnärer kan dessutom söka bidrag hos Konstnärsnämnden, både för olika projekt och daglig verksamhet.

Mer information om andra bidrag hittar du på sidan Extern finansiering.

Du kan både nominera någon till Värnamo kommuns kulturstipendium och ansöka själv.

Mer information om ansökan och nominering hittar du på sidan Kulturstipendier.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 september 2022