Ansök om insatser

Insatser inom vård och omsorg är behovsprövade. Ansökan skickas till bistånds­handläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

Ansök om stödinsats

Du kan ansöka om stödinsats när du har behov av hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller boendestöd.

Ansök om LSS

LSS insatser är behovsprövade och är till för dig som har någon form av funktionsnedsättning. Ansökan utreds alltid av en biståndshandläggare.

Ansök om matdistribution

Om du på grund av hälsosituation/social situation/funktionsnedsättning inte kan tillaga huvudmålet själv eller har svårt att få behovet tillgodosett på annat sätt, kan du få matdistribution.

Information om matdistribution hittar du på sidan Matdistribution. 

Ansök om trygghetslarm

Om du har behov av trygghetslarm kan du ansöka om det via vår e-tjänst.

Mer information om trygghetslarm och digitala lås hittar du på sidan Trygghetslarm och digitala lås.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 september 2023