Digital tillsyn i hemmet

Trygghetskamera är ett alternativ eller komplement för dig som beviljats tillsynsbesök nattetid. Med en nattillsyn via kamera vill vi öka tryggheten och välmående för dig och dina anhöriga.

En trygghetskamera gör det möjligt för oss att göra en nattillsyn utan att störa eller väcka dig. Du kan sova tryggt och vakna utvilad. Nattillsyn via kamera erbjuds bara när det är ett kort tillsynsbesök. Finns det behov av annat stöd så genomförs besöket av hemtjänstens nattpersonal.

Trygghetskamera kan vara ett bra alternativ för dig som:

  • är lättväckt
  • inte vill ha personliga besök
  • känner dig obekväm med att ha främmande människor i ditt hem

Vad innebär en nattillsyn via kamera?

Nattillsyn via kamera innebär att du får en trygghetskamera inkopplad hos dig, placerad med god uppsikt över din sovplats.

Tillsynsbesöket sker nattetid under cirka 20-30 sekunder, på den eller de tider som du har kommit överens med verksamheten om. Tillsynen utförs av en larmcentral, samma leverantör som har hand om våra trygghetslarm.

Om du inte ligger i din säng vid tillsynen genomförs en ny tillsyn inom några minuter, därefter kontaktar larmcentralen vår nattpersonal som gör ett personligt besök.

Varför erbjuder vi nattillsyn via kamera?

Erfarenheter visar att många med traditionell nattillsyn väcks i samband med ett besök. Följder kan bli oro, störd nattsömn och ökad risk för fall. En del vill inte heller ha personliga besök när de sover.

Flera kommuner i Sverige har eller är på gång att införa nattillsyn via kamera som ett alternativ till en traditionell tillsyn. Resultaten bland de som använder nattillsyn via kamera visar på en bättre sömn för den enskilde, vilket kan leda till piggare och mer aktiva dagar.

Så här fungerar det

Kameran slås endast på vid den tidpunkt tillsynen ska göras. Det är endast behörig personal och ett begränsat antal personer som utför tillsynen.

En indikatorlampa på kameran lyser grön när den är aktiv. Övrig tid är kameran frånslagen och vinklad mot taket. Kameran har ingen ljudupptagning eller talkontakt. Vid tillsyn visas endast en bild i nutid (realtid). Kameran är helt ljudlös.

Bilder lagras inte. Det enda som sparas är loggar med uppgifter om när kameran varit aktiverad, och vem som har gjort tillsyn.

Hur ansöker jag om digital tillsyn?

Om du är beviljad tillsyn nattetid kan du få tillsynen utförd digitalt.

Om du inte har beslut på tillsyn nattetid kan du ansöka om insatsen via e-tjänst nedan. Insatsen och ditt beslut är behovsprövat.

Vad kostar digital tillsyn?

Den digitala tillsynen kostar inget extra utan det är ordinarie hemtjänstavgift som gäller. Du väljer själv hur din tillsyn ska ske, som standard erbjuds 1-2 tillsynsbesök/natt på tider du önskar.

Vad händer om det blir strömavbrott och kameran inte fungerar?

Det märks direkt om kameran eller internetuppkopplingen inte fungerar. Då kommer personal hem till din bostad och åtgärdar problemet.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 mars 2024