Hemtjänst

Hemtjänst finns för att underlätta vardagen för dig som av fysiska, psykiska eller sociala skäl har svårt att klara de dagliga göromålen på egen hand.

Biståndshandläggaren utreder i samråd med dig vilken hjälp du behöver för att kunna leva ett självständigt liv och få möjlighet att bo kvar hemma.

Det kan röra sig om:

  • personlig omvårdnad
  • hjälp i samband med måltider
  • matdistribution
  • trygghetslarm
  • städ
  • tvätt och klädvård
  • social samvaro
  • ledsagning.

Valfrihet

Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst. Det betyder att du som har blivit beviljad hemtjänst har möjlighet att själv välja utförare. Det gör du via e-tjänsten nedan. Om du inte är nöjd kan du när som helst byta utförare. Kontakta då biståndshandläggaren.

Om du inte vill eller kan välja själv, eller med hjälp av legal företrädare, innebär det att du får tilldelat en hemtjänstutförare som finns i ditt geografiska område, utifrån ett rullande schema.

Hemtjänstavgiften är densamma oavsett vem som är utförare. 

På sidan Utförare av hemtjänst hittar du vilka som utför hemtjänst i Värnamo kommun

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 november 2022