Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Att söka skuldsanering

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden.

Kronofogdens servicetelefon: 020-75 76 77

Behöver du hjälp att fylla i ansökningsblanketten eller få ekonomisk rådgivning kontaktar du kommunens budget- och skuldrådgivare.

På Kronofogdens webbplats kan du läsa mer om skuldsanering. Länk till annan webbplats.

Vad händer efter ansökan?

Kronofogden prövar om du uppfyller skuldsaneringslagens krav för att få en skuldsanering. Om din ansökan blir godkänd kommer ett förslag till skuldsanering att skickas till dem du är skyldig pengar. Om någon av dem säger nej till förslaget kan Kronofogden ändå besluta om skuldsanering för dig.

Om du beviljas skuldsanering innebär det att du lever på existensminimum, vanligtvis i fem år. Alla pengar över existensminimum går till att betala på skulderna och du får en betalningsplan som du ska följa. Lever du under existensminimum är skuldsaneringsperioden fortfarande fem år men utan betalningsplan. Efter fem år är du skuldfri.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 mars 2022