Faktura och autogiro

Värnamo kommun har bankgiro som huvudbetalningssätt. Betalar du med ett eget inbetalningskort eller via internetbank är det viktigt att alltid ange fakturans OCR-nummer.

Autogiro

Autogiro innebär att fakturorna betalas automatiskt på förfallodagen. Du väljer själv vilket konto du vill betala från. Med hjälp av autogiro kan du på ett enkelt sätt betala dina fakturor. Denna service är helt avgiftsfri.

När du har anmält autogiro får du varje månad en faktura från Värnamo kommun där du kan kontrollera att avgiften är korrekt. På fakturan finns det inget inbetalningskort utan istället står det: "Betalas via autogiro".

Om du av någon anledning vill avsluta ditt autogiro kontaktar du din bank.

E-faktura

Alla fakturor som skickas från Värnamo kommun kan du få som e-faktura.

E-fakturor skickas digitalt direkt till din internetbank. Allt är ifyllt och klart, det enda du behöver göra är att kontrollera och godkänna med ett klick.

När du har anmält att du vill ha e-faktura kan du betala dina räkningar var du än är, så länge du har tillgång till en internetuppkopplad dator, läsplatta eller mobiltelefon.

  1. När du får en ny e-faktura får du ett meddelande när du loggar in på din internetbank.
  2. Klicka på e-fakturan för att se avsändarens namn, beloppet som ska betalas och förfallodag.
  3. Allt är ifyllt och klart, till och med OCR-numret. Du kontrollerar uppgifterna och godkänner med ett enkelt klick. Fakturan betalas automatiskt på förfallodagen. E-fakturan är försedd med ett skydd så att inga uppgifter i fakturan kan förändras.
  1. Logga in på din internetbank.
  2. Klicka dig fram till "Anmälan e-faktura".
  3. Sök efter kommunens namn och anmäl dig.

Tjänsten kostar ingenting. Information om betalda fakturor ligger kvar i 18 månader.

Kontakta din bank om du vill ha mer information om hur du använder din internetbank.

Kivra och Mina meddelanden

Kivra och Mina meddelanden är tjänster för säker digital post från företag och myndigheter. Med Kivra och mina meddelanden kan du få din post digitalt från Värnamo kommun samt andra anslutna företag och myndigheter.

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot din post från oss digitalt, därför har vi anslutit oss till Kivra och Mina meddelanden. Över en miljon personer i Sverige använder Kivra. Det är gratis, säkert och dessutom bra för miljön.

Du hittar mer information om tjänsterna och om hur du registrerar dig på
Kivras webbplats Länk till annan webbplats.och Mina meddelandens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du inte vill ha dina räkningar från Värnamo kommun via Kivra eller Mina meddelanden behöver du avregistrera det.

Frågor om din faktura

Om du har frågor angående uppgifterna på en faktura ska du ta kontakt med verksamheten som har fakturerat. Referensuppgifter finns på fakturan och nås via kontaktcenter.

Om du har frågor kring inbetalningar, autogiro, e-faktura eller om en faktura kommit bort ska du ta kontakt med ekonomiavdelningen som också nås via kontaktcenter.

Frågor kring påminnelsebrev/inkassobrev har Svea ekonomi hand om. Kontaktuppgifter finns på Svea ekonomis utsända brev.

Kravhantering

Kommunens kravpolicy antogs av kommunfullmäktige i mars 2020. Kravpolicyn anger hur obetalda fakturor ska hanteras av Värnamo kommun. Kravhanteringen handläggs av ett inkassoföretag.

En förändring i den nya policyn är att även påminnelser ska skickas ut. Tidigare har enbart inkassokrav skickats ut vid en utebliven betalning.

Från och med 1 april 2020 har Värnamo kommun skrivit avtal med Svea ekonomi att sköta kommunens kravhantering.

Första steget i kravhanteringen är påminnelsebrev. Om du inte betalar en faktura i tid skickas en påminnelse. Denna påminnelse skickar Svea ekonomi ut.

I samband med denna påminnelse tillkommer en kostnad enligt lag på för närvarande 60 kronor. Dröjsmålsränta (riksbankens referensränta + 4 procentenheter) tillkommer.

Andra steget i kravhanteringen är inkassobrev. Om fakturan, efter påminnelse, fortfarande inte är betald övergår fakturan till inkassoåtgärd. Då tillkommer en inkassokostnad enligt lag på förnärvarande på 180 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer. Detta inkassobrev skickar Svea ekonomi ut.

Mer information

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 mars 2024