Ekonomi och budget

Faktura och autogiro
Värnamo kommun har bankgiro som huvudbetalningssätt. Betalar du med ett eget inbetalningskort eller via internetbank är det viktigt att alltid ange fakturans OCR-nummer.
Mål och budget
Information om Värnamo kommuns budgetarbete.
Utbetalningar
Om vi behöver göra en utbetalning till dig och du önskar beloppet insatt på ditt konto behöver du registrera dig på Swedbanks kontoregister, SUS

Information om bland annat Värnamo kommuns budget, bokslut, uppföljning och skattesats.

Våra verksamheter finansieras till största delen genom kommunalskatten. En mindre del finansieras genom statsbidrag och en del av vår service är avgiftsfinansierad. Här kan du läsa om vart pengarna går till, vår budget, rapporter, uppföljningar och redovisningar.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Värnamo är 21,52 kronor per intjänad hundralapp. Kommunalskatten exklusive kyrkoavgift uppgår år 2024 till 33,28 procent varav kommunen svarar för 21,52 procent och regionen för 11,76 procent.

Kyrkoavgift och begravningsskatt är olika beroende på vilken församling du bor i.

Skatt, bidrag och avgifter

Värnamoborna betalade tillsammans 1,9 miljarder i kommunal skatt under 2023. Dessutom fick kommunen 385 miljoner kronor i kommunal utjämning och generella statsbidrag samt 81 miljoner i fastighetsavgift (tidigare statlig fastighetsskatt).

En del av kommunens verksamheter finansieras via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt renhållning. Det betalas alltså inte med pengar som kommer in via skatten, utan lite förenklat kan man säga att var och en betalar för sin kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

Årsredovisning och delårsrapporter

Årsredovisning 2023 Pdf, 9 MB.

Delårsrapport 2023 Pdf, 8 MB.

Låneskuld och soliditet

Vid årsskiftet 2023/2024 har kommunen 820 miljoner kronor i lån. Soliditeten, det vill säga relationen mellan det egna kapitalet och de totala tillgångarna, uppgår i bokslutet till 52,2 procent.

Senast ändrad 05 juli 2024