Ledsagning

Om du inte själv kan ta dig till en aktivitet utanför hemmet eller om dina anhöriga och närstående inte kan hjälpa dig kan du ansöka om ledsagning. Du kan då få hjälp att ta dig till och från aktiviteter utanför ditt hem.

Insatsen är behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om ledsagning görs till biståndshandläggare som ansvarar för utredning, bedömning och beslut.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 april 2024