Publicerat:

Kommunen ska undersöka möjligheterna med Viadukten

En utredning ska göras som ska visa på möjligheterna med Viadukten i Värnamo.

Kommunledningsförvaltningen har lagt fram ett förslag till kommunstyrelsen om att utreda möjligheterna för att använda ett reversibelt körfält för kollektivtrafik på Viadukten. Kommunstyrelsen beslutade på dagens sammanträde enligt förslaget.

— Vi vill undersöka möjligheterna med Viadukten, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande. —Och en utredning är nödvändig för att ta reda på vad som är möjligt att göra.

Utredningen kommer att undersöka om det är möjligt att trafikera befintlig Viadukt med buss i ett reversibelt körfält och hur körfältet och eventuella medföljande funktioner skulle kunna utformas och placeras.

Vad är ett reversibelt körfält?

Ett reversibelt körfält är ett trafiksystem där man använder ett körfält för att trafikera i en riktning vid ett tillfälle och sedan vänder riktningen på körfältet för att trafikera i den motsatta riktningen vid ett annat tillfälle.

Att ha ett reversibelt körfält innebär till exempel att man kan ha ett körfält på viadukten som normalt trafikeras i en riktning på morgonen och sedan vända riktningen på körfältet så att det kan trafikeras i motsatt riktning under eftermiddagen. På så sätt kan man utnyttja samma körfält för att hantera trafik i båda riktningarna vid olika tider på dagen.

Utredningen ska också visa hur länge en sådan lösning skulle kunna fungera med hänsyn till Viaduktens nuvarande kondition, vilka åtgärder som krävs och vilka kostnader som bedöms uppstå.

Teknik- och fritidsnämnden ska ansvara för utredningen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och återkomma till kommunstyrelsen med en tidplan.