Publicerat:

Kommande upphandlingar av hantverkstjänster

Värnamo kommun kommer under hösten 2023 att genomföra ramavtalsupphandlingar avseende hantverkstjänster.

Ramavtalsupphandlingar som vi avser genomföra berör fackområdena: bygg, golv, måleri, ventilation och VS.

Uppdragen omfattar bland annat installations-, injusterings- service-, underhålls-, felsöknings-, reparations-, flyttnings-, demonterings-, om- och nybyggnadsarbeten samt enklare konstruktions- och projekteringsarbeten.

Separata upphandlingar kommer att ske för respektive fackområde. Uppdragen kommer att utföras inom Värnamo kommuns geografiska område. De nya ramavtalen börjar gälla 1 maj 2024.

Du som är entreprenör - inkom gärna med förslag

Värnamo kommun är intresserad av att ta del av entreprenörers erfarenheter och förslag för att skapa upphandlingar och ramavtal som med balanserade krav, kriterier och villkor ger förutsättningar för en god leverans under hela ramavtalstiden.

Värnamo kommun är särskilt intresserad av att ta del av erfarenheter och förslag avseende:

  • Vilka krav som är lämpliga att ställa på yrkesarbetarna, och vilka bevis som är lämpliga för att säkerställa kravuppfyllnad, i upphandlingsfasen och under ramavtalstiden.
  • Modeller för att i upphandlingsfasen utvärdera kvalitet.
  • Modeller för att i upphandlingsfasen utvärdera kostnad för arbete och material.
  • Hur uppföljning av kostnad för arbete och material på ett enkelt och transparent sätt kan göras under ramavtalstiden.
  • Vilka miljökrav som är lämpliga att ställa avseende de fordon som kommer att användas vid uppdragets utförande och hur detta ska kunna följas upp under ramavtalstiden.

Om du vill dela med dig av erfarenheter och förslag - skicka e-post till upphandling@varnamo.se. I ämnesraden får du gärna skriva Hantverkstjänster.