Publicerat:

Bidra med dina tankar – svara på enkät

Vilka sociala kvalitéer finns i Apladalen och stråket ner till Osudden? Välkommen att bidra med dina tankar genom att svara på vår digitala enkät.

Just nu pågår ett arbete med att inventera vilka kvalitéer som finns i Apladalen och stråket ner till Osudden. Som del i detta arbete genomförs en sociotopsinventering, en geografisk undersökning över vilka sociala värden som finns i området och hur de används.

Vilken är just din favoritplats? Var brukar du vara? Var leker du? Var njuter du av stillhet? Välkommen att bidra med alla dina tankar!

Parallellt med detta arbete genomförs också en kultur- och naturvärdesinventering. Känner du till oregistrerad flora och fauna i området får du gärna hjälpa oss med att rapportera in ditt fynd. Fyndet rapporterar du in i artdatabanken.

Digital enkät

Du bidra med dina tankar genom vår digitala enkät. Enkäten är öppen från 26 juni till 14 september 2023.

Enkäten hittar du i vår berättelsekarta, Sociotopsinventering - Apladalen, Osuddenrundan och Osudden.  Länk till annan webbplats.

Samtal på plats

Nu under sommaren kommer vi även röra oss i området och intervjua besökare. Vi kommer också vara i Värnamo kommuns tält under Värnamodagarna.