Publicerat:

Bevattningsförbudet upphör

Bevattningsförbudet, som vi har haft under sommarmånaderna, tas bort tisdag 8 augusti. Grundvattennivåerna har stabiliserats av den rikliga nederbörden.

—Vi kan se att det inte finns behov av bevattning och att sommaren går mot höst, säger Antti Vähäkari, VA-chef, teknik och fritidsförvaltningen. —Mängden nederbörd ökar och temperaturen börjar sjunka, vilket leder till att terräng och natur inte längre drar lika mycket vatten som under sommarmånaderna, berättar Antti. —Denna omställning innebär att grundvattennivåerna gradvis återhämtar sig och når en mer stabil nivå.

Det är denna förbättrade balans mellan tillgång och efterfrågan som gör det möjligt att lätta på bevattningsförbudet.

Viktigt att spara på vattnet

Trots att bevattningsförbudet hävs, är det viktigt att komma ihåg att vatten är en värdefull och begränsad resurs. Genom att vidta enkla åtgärder för att spara vatten kan vi fortsätta att stödja en hållbar och långsiktig vattenhantering:

  • Använd vatten klokt: Undvik överdriven bevattning av trädgårdar och gräsmattor. Planera vattningstider under morgon- eller kvällstimmar för att minska avdunstning och vattningsförlust.
  • Laga läckor: En droppande kran eller ett läckande rör kan slösa bort stora mängder vatten över tid. Se till att eventuella läckor åtgärdas snabbt.
  • Återanvänd vatten: Samla regnvatten i tunnor och använd det för bevattning. Återanvänd även vatten från matlagning och diskning för att vattna växter.
  • Installera vattenbesparande utrustning: Använd vattenbesparande duschar, kranar och toaletter för att minska onödig vattenförbrukning.
  • Utbildning och medvetenhet: Sprid kunskap om vattenbesparing och uppmuntra grannar, vänner och familj att också spara vatten.

Fler tips hittar du på sidan Spara på dricksvattnet.

Att vara sparsamma med vattnet är en avgörande del av att bevara miljön och säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Trots att bevattningsförbudet kan hävas när hösten närmar sig och grundvattennivåerna stabiliseras, behöver vi fortsätta vara medvetna om vårt vattenanvändande och arbeta tillsammans för att säkerställa en hållbar vattenhantering.