Publicerat:

Västhorjaskolan – här är vi nu!

Tillsammans med ByggDialog bygger vi Västhorjaskolan med tillhörande idrottshall. Hur går det för oss? Håller vi tidplanerna?

Byggnationen är i full produktion. Vi arbetar just nu med att gjuta bottenplattan, både till skolan och idrottshallen. Snart ska vi också börja resa stommen. När vi reser stommen kommer det att vara mycket trafik med tunga fordon i området. Stomresning sker från november fram till våren 2024.

Om skolan och idrottshallen

Västhorjaskolan är en grundskola för cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs tre. Skolan bygger vi nästan helt i trä. Idrottshallen bygger vi med trästomme som vi klär in med en plåtfasad. Skolan beräknas vara inflyttningsklar våren 2025.

I samband med byggnation av ny skola bygger vi också nya gång- och cykelbanor. Detta för att få bättre kopplingar och knyta ihop området. Skolan bygger vi nära korsningen där Sveavägen möter Gröndalsleden, i Värnamo. 

Varför bygger vi med trä?

En träskola har inte bara lågt koldioxidavtryck. Trä har också visat sig vara ett material som påverkar oss positivt, både när det gäller hälsa och välbefinnande.

Följ projektet live

Du kan följa projektet live. På plats finns en kamera som dokumenterar hela byggprocessen.

Kamerafilmer hittar du på Byggdialogs webbplats. Länk till annan webbplats.

Västhorjaskolan interiör (skiss), Fredblads Arkitekter

Västhorjaskolan exteriör (skiss), Fredblads Arkitekter