Publicerat:

Internationella GIS-dagen!

I dag, onsdag 15 november, är det den internationella GIS-dagen. Internationella GIS-dagen är en dag då organisationer och kommuner belyser nyttan med geografiska informationssystem.

GIS står för geografiska informationssystem och innefattar arbete med rumsliga data, som exempelvis kartor och 3D-visualiseringar. Om vi sammanställer geografisk information kan vi få hjälp med att se mönster och samband som innebär att vi kan ta smartare beslut.

I Värnamo kommun använder vi GIS inom flera olika områden, till exempel så har vi en digital kartportal. I kartportalen hittar du information om bland annat skolor, gällande detaljplaner, lediga tomter och vattennivåer i Lagan och Storån.

GIS-portalen hittar du på sidan karta.varnamo.se Länk till annan webbplats.

Värnamo kommuns kartportal.