Publicerat:

Ändring av VA-taxa

Från 1 januari 2024 sker ändring av taxan för kommunalt vatten och avlopp.

I går, torsdag 30 november, hade kommunfullmäktige sitt sammanträde. De tog bland annat beslut om ändring av taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxan). Ändring av taxan börjar gälla 1 januari 2024.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för dem som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Taxan för vatten och avlopp ses över varje år. Senast taxan höjdes var 2019.

Varför ändras taxan?

För att täcka ökade kostnader och för att inte göra underskott år 2024 och framåt behöver taxan för kommunalt vatten och avlopp höjas med 17 procent. Taxan som ändras är avgifterna för förbrukning. Taxan för anläggning (anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) ändras inte.

Vad innebär ändringen?

En standardvilla som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten kommer att få en ökad årskostnad från 6 540 kronor till 7 651 kronor.

Se mötet i efterhand

Du kan se hela kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand på sidan Webb-tv.

Från 5 december kan du läsa protokollet från sammanträdet.

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på sidan Protokoll, KF.