Publicerat:

Nya lagar för avfallshantering 2024 och 2027

Samverkan Återvinning Miljö, SÅM, ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner. År 2024 och 2027 sker lagändringar kring avfallshantering som påverkar dig.

Nästa år blir det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera matavfall. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av de vanligaste förpackningsslagen.

Under hösten 2023 ansluts samtliga villor och fritidshus i kommunen till abonnemanget för fastighetsnära insamling (FNI) för att uppfylla det kommande kravet på utsortering av matavfall. Med FNI uppfylls även det kommande lagkravet på fastighetsnära insamling av förpackningar. Du som bor i lägenhet kommer att få hem material för att komma igång med sortering av matavfall när detta införs i ditt flerbostadshus. Införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling kommer att ske successivt under åren 2024-2026. Samverkan Återvinning Miljö tar över återvinningsstationerna

Vid årsskiftet 2023/2024 får Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Detta kan initialt ske genom fastighetsnära insamling eller via lättillgängliga insamlingsplatser som återvinningsstationer, ÅVS:er. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära förpackningsinsamling.

I Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner är det Samverkan Återvinning Miljö, SÅM, som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall, vilket innebär att det blir SÅM som också får ansvaret för förpackningsinsamlingen. Som en följd av detta kommer SÅM ta över de obemannade återvinningsstationer som Svensk Förpackningsinsamling, FTI, tidigare ansvarat för.

Du som slänger ditt förpackningsavfall på återvinningsstationen kommer inte att märka någon större skillnad efter övertagandet. Kontaktuppgifter och uppgifter om felanmälan kommer att uppdateras på respektive återvinningsstation och webbplatsen www.samiljo.se Länk till annan webbplats. uppdateras löpande framåt med information kring övertagandet.