Publicerat:

Vråenparken har rustats upp

Vi har byggt om Vråenparken i Värnamo. I parken finns bland annat nya dammar, stråk och ytor för aktivitet.

Äntligen, lagom till pulkasäsongen, är Vråenparken i Värnamo nästan klar. Vi arbetar just nu med att ta bort byggstaket och annat byggmaterial. Till våren kommer vi att komplettera parken med fler planteringar.

Vad har vi gjort?

Syftet med ombyggnationen var att förse parken med fler kvalitéer, både sociala och ekologiska. I parken finns tre nya dagvattenmagasin/dammar. Dammarna bidrar till ett mer variationsrikt landskap och förhindrar framtida översvämningar. Regnvattnet samlas i dammarna och vårt dagvattensystem blir inte lika hårt belastat.

I parken har vi också byggt bänkar, två paviljonger, grillplats och nya gångstråk, samt monterat ny belysning. Vi har monterat ner hundrastgården som tidigare fanns i parken. För att en ny hundrastgård ska komma på plats krävs bland annat dialog och drift- och skötselavtal mellan en intresserad förening och kommun. Den förening som skötte hundrastgården tidigare har upphört.

Bra att veta!

Vråenparkens populära pulkabacken finns kvar. Tänk bara på att alla åkriktningar inte är helt optimala på grund av de nya dammarna. Håll uppsikt över små barn.

Det kan också vara bra att veta att de nya gångstråken som går genom parken inte kommer att vinterväghållas. Detta eftersom stråken inte är kommunikationsstråk.

Vi kommer ha en invigning till våren när parken börjar bli grön igen. Då kommer vi berätta mer om dammarna, träden och växterna som finns i parken.

En av de nya paviljongerma i Vråenparken, Värnamo.