Publicerat:

Försäljning av tomter skapar lokal tillväxt

Kommunen har nyligen tagit ett steg mot att främja lokal utveckling i Åminne genom försäljningen av tomter där det kommer byggas tre parhus. Detta initiativ är bland annat ett resultat av de landsbygdsdialoger som har hållits, där invånarna fått uttrycka sina åsikter och önskemål för samhällets framtid.