Publicerat:

Så hanterar du störande fåglar

Med vårens ankomst välkomnar vi inte bara soliga dagar, utan också utmaningen med häckande fåglar. För att skapa en trivsam boendemiljö uppmanas du som fastighetsägare att agera förebyggande och vidta åtgärder före häckningsperioden.

Häckningsperioden varar mellan april och juli. Under denna period är det förbjudet att störa fåglarna eller ta bort deras bon. Om du planerar att ta bort deras bon så gäller det att vara ute i god tid, efter ungarna har flugit ut och innan föräldrarna börjar bygga nya bon.

Att skjuta av fåglarna är inte en lösning på lång sikt och inget kommunen jobbar med. Under själva häckningsperioden kan du vidta andra åtgärder:

  • Använda dig av fågelskrämmor,
  • placera fågelfrön eller talgbollar en bit bort från din fastighet,
  • rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon.

Mer information om fåglar och tips på andra åtgärder hittar du på: Om du störs av vilda djur - Värnamo kommun (varnamo.se) Länk till annan webbplats.

Bild på ett träd med två fågelbon