Publicerat:

Kartberättelse om klimatanpassning

Kommunen arbetar aktivt med klimatanpassning. Vi har nu skapat en kartberättelse som visar vad för åtgärder vi vidtar för att möta de utmaningar som den globala uppvärmningen medför.

- Att förmedla information genom bilder är mer kraftfullt än enbart text. Genom att inkludera visuella element når vi en bredare publik, säger Charlotta Liljedahl, miljöinspektör på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det förändrade klimatet förväntas öka risken för extrema väderhändelser, såsom översvämningar och värmeböljor. Kartberättelsen ska fungera som ett komplement till klimatanpassningsarbetet och ge en överblick över hur klimatförändringarna förväntas påverka Värnamo kommun.

- Syftet med kartberättelsen är att öka kommuninvånarnas förståelse för vikten av klimatanpassning. Den ska också visa vad för åtgärder förvaltningarna gör för att skydda och stärka kommunen, säger Charlotta.

Kartberättelsen Klimatanpassning i Värnamo kommun Länk till annan webbplats.

Bild på Hembygdspark där man ser två hus vid en sjö och en liten bro