Publicerat:

Full fart framåt för nya översiktsplanen

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är i full gång. På översiktsplaneringens webbplats finns nu all information samlad om projektet.

Genom att ta fram en ny översiktsplan satsar vi på att utveckla landsbygden och orterna. Planen kommer att styra hur mark och vatten används, utvecklas och bevaras i kommunen.

På webbplatsen finns all samlad information om projektet. Det är även där du kan anmäla dig till ortsdialogerna som kommer hållas i april och maj. De invånare som inte kan delta i ortsdialogerna kan lämna synpunkter via en enkät. Webbenkäten kan besvaras till och med 28 maj.

All information om nya översiktplanen hittar du här.

Bild på en hand som pekar på en karta över Värnamo kommun