Publicerat:

Elever tycker till om Värnamo kommuns framtid

I samband med framtagandet av en ny kommunövergripande översiktsplan har årskurs 1 på Rydaholms skola och elever från Finnvedens gymnasium redovisat sina idéer om framtiden.

Att involvera barn och unga i översiktsplanearbetet är viktigt, då det är dem vi på lång sikt planerar för i en översiktsplan. Ett trettiotal elever på Rydaholms skola årskurs 1 samt sex elever i årskurs tre på naturvetenskapsprogrammet på Finnvedens gymnasium har därför under några veckors tid fokuserat särskilt på kommunens utveckling. Resultatet har de redovisat för tjänstepersoner på Värnamo kommun samt representant från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Eleverna på Rydaholms skola har byggt modeller av delvis återvunnet material. Gamingbutik, aktivitetshus med studsmatta och bollhav och tågstaket utmed järnvägen är några av de de förslag som barnen önskar sig i framtiden.

Eleverna på FIGY har varit med och svarat på en skolenkät som skickats ut till skolor i kommunen i samband med översiktsplanearbetet. Enkätresultaten visar att FIGY-elevernas favoritplatser utanför Värnamo stad är Sörsjö, Kärda, Rusarebo äng, Hindsengården samt Lindstad/Hindsen. Eleverna uppskattar att det i Värnamo idag finns marknader, sjukhus, att mycket är på gång- och cykelavstånd samt att man har nära till sina vänner. Det som kan bli bättre i framtiden är att det eftergymnasiala utbildningsutbudet utökas, att Finnvedens gymnasium renoveras samt att den planerade fotbollsarenan blir av.

Här får du mer information om arbetet med den nya översiktsplanen. Länk till annan webbplats.

Bild visar på en skatepark gjord på återvunnet material, gjord av en förstaårselev.

Skatepark gjord på återvunnet material.