Publicerat:

EU-finansierat cykelprojekt

Värnamo kommun har, i samarbete med Smålands Turism, fått EU-finansiering för att utveckla mountainbikeleder och stigar.

Pengarna kommer från EU:s landsbygdsprogram 2014-2020 via Tillväxtverket. Projektet syftar till att förbättra friluftslivet och locka fler turister genom att utöka cykelutbudet.

Lagadalsleden

En del av projektet innebär att den gamla banvallen omvandlas till cykelleden Lagadalsleden, som sträcker sig från länsgränsen till centrala Värnamo. Vidare kommer leden att kallas Smålandsleden och Banvallsleden i olika delar av regionen. Lagadalsleden kommer att passerar platser som Vandalorum och Store Mosse Nationalpark.

Borgen Outdoor

Vid Borgen Outdoor kommer två nya banor att byggas, speciellt utformade för ungdomar och mindre erfarna cyklister. En 400 meter lång grusad stig runt en damm och en 900 meter lång bana med små hinder kommer att göra cykling tillgänglig och rolig.

Här hittar du mer information om projektet.

BIld på EU-flaggan som är blå med stjärnor i en cirkel. Under loggan står det en text som lyder "Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygsområden".