Publicerat

Protokoll från sociala utskottet 26 juni 2024

Hela protokollet är nu justerat. Du har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor. Du som är berörd av besluten meddelas personligen och du har möjlighet att överklaga inom tre veckor.

Kontakta medborgarnämnden via kommunens kontaktcenter om du har frågor: 0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se.

Protokoll från Sociala utskottet.

Information om protokollet

Ansvarig instans

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

26 juni 2024

Protokollet publicerat

26 juni 2024

Överklagas senast

17 juli 2024

Förvaringsplats för protokollet

Medborgarförvaltningen, Polishuset

 

Rätt att överklaga beslut

Du har möjlighet att överklaga besluten inom tre veckor från det datum protokollet är publicerat här på anslagstavlan.

För att ha rätt att överklaga måste du antingen:

  • vara folkbokförd i Värnamo kommun,
  • betala kommunalskatt i Värnamo kommun,
  • eller äga en fastighet i Värnamo kommun.

Mer om att överklaga på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Senast uppdaterad: