Publicerat

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 26 juni 2024

Hela protokollet är nu justerat och finns här som PDF-fil. Du har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor. 

Information om protokollet

Ansvarig instans

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

26 juni 2024

Protokollet publicerat

28 juni 2024

Överklagas senast

19 juli 2024

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen Tingshuset

 

Rätt att överklaga beslut

Du har möjlighet att överklaga besluten inom tre veckor från det datum protokollet är publicerat här på anslagstavlan.

För att ha rätt att överklaga måste du antingen:

  • vara folkbokförd i Värnamo kommun,
  • betala kommunalskatt i Värnamo kommun,
  • eller äga en fastighet i Värnamo kommun.

Mer om att överklaga på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Senast uppdaterad: