Publicerat

Protokoll från medborgarnämnden 10 juli 2024

Hela protokollet är nu justerat. Du har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor. Du som är berörd av besluten meddelas personligen och du har möjlighet att överklaga inom tre veckor förutsatt att beslutet är överklagbart.

Information om protokollet

Ansvarig instans

Medborgarnämnden

Sammanträdesdatum

10 juli 2024

Tillkännagivandet av justeringen publicerat på anslagstavlan

10 juli 2024

Överklagas senast

31 juli 2024

Förvaringsplats för protokollet

Medborgarförvaltningen Stadshuset

 

Rätt att överklaga beslut

Du har möjlighet att överklaga besluten inom tre veckor från det datum protokollet är publicerat här på anslagstavlan.

För att ha rätt att överklaga måste du antingen:

  • vara folkbokförd i Värnamo kommun,
  • betala kommunalskatt i Värnamo kommun,
  • eller äga en fastighet i Värnamo kommun.

Mer om att överklaga på sidan Överklaga beslut, rättssäkerhet.

Senast uppdaterad: