Anhörigstöd, avlastning

Hjälper du en anhörig eller närstående och känner att det är svårt att stödja eller orka hjälpa? Då kan vi erbjuda olika former av anhörigstöd för dig.

En anhörig är en person som hjälper någon närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand. Det kan bero på sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Det kan också vara på grund av problem med alkohol, droger eller något annat missbruk.

För många anhöriga är det naturligt att på olika sätt hjälpa en närstående. Detta kan ibland skapa oro, trötthet och känslan av att man inte räcker till. Därför kan även du behöva stöd. Stödet till anhöriga som gör en insats kan se ut på många olika sätt. Målet är att underlätta vardagen och öka livskvaliteten för både anhörig och närstående. Vissa insatser är behovsprövade, men inte alla.

Vilka stöd och aktiviteter erbjuds?

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och aktiviteter för att stötta dig som anhörig. Det kan vara studiecirklar, föreläsningar och stödgrupper. De här aktiviteterna är kostnadsfria och erbjuds utan biståndsbedömning.

Anhörigträffar under våren 2024

Under våren 2024 erbjuder vi träffar för anhöriga till personer med demens.

Välkommen att anmäla dig via vår e-tjänst nedan, senast 15 januari.

Vi kommer att vara på Gränsgatan 13 i Värnamo. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Har du någon allergi? Då fyller du i det i vår e-tjänst för anmälan.

Träffarna är vid fyra tillfällen:

  • Torsdag 18 januari kl. 17.15-18.45
  • Torsdag 25 januari kl. 17.15-18.45
  • Torsdag 1 februari kl. 17.15-18.45
  • Torsdag 8 februari kl. 17.15-18.45

Första tillfället pratar vi om olika demenssjukdomar.

Vid andra tillfället kommer en arbetsterapeut och fysioterapeut och pratar om bland annat kognitiva förmågor, aktivitet, tips och råd om struktur, bostadsanpassning, hur gång- och rörelseförmågan påverkas vid kognitiva sjukdomar och hur man med bemötandet kan underlätta eller hjälpa personen med demens.

Vid tredje tillfället är en biståndshandläggare på plats och informerar om de insatser som finns att ansöka om för att underlätta vardagen för den enskilde och närstående. Det kan till exempel vara avlösning närstående, trygghetslarm, hemtjänst eller dagverksamhet. Biståndshandläggaren utreder sedan behovet och gör en bedömning om personen är berättigad insatsen.

Vid sista tillfället har vi bjudit in en jurist som pratar om viktiga juridiska aspekter som kan vara bra att ha koll på när man lever med en demenssjuk person.

Önskar du enskilt stöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare som du når via kontaktcenter.

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

När du lever tillsammans med den du vårdar, är det din närstående som måste ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna är behovsprövade och ansökan skickas till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

De insatser som du kan ansöka om är:

  • kostnadsfri avlösning i hemmet
  • korttidsvistelse
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm
  • hemtjänst.

Du hittar information för ansökan om insatser på sidan Ansök om insatser.

Stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem

Vill du istället veta mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger? Gå då till sidan Råd- och behandlingsenheten.

Har du frågor?

För mer information om stödgrupperna samt övriga aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 februari 2024