Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Anhörigstöd, avlastning

Hjälper du en anhörig eller närstående och känner att det är svårt att stödja eller orka hjälpa? Då kan vi erbjuda olika former av anhörigstöd för dig.

En anhörig är en person som hjälper någon närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand. Det kan bero på sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Det kan också vara på grund av problem med alkohol, droger eller något annat missbruk.

För många anhöriga är det naturligt att på olika sätt hjälpa en närstående. Detta kan ibland skapa oro, trötthet och känslan av att man inte räcker till. Därför kan även du behöva stöd. Stödet till anhöriga som gör en insats kan se ut på många olika sätt. Målet är att underlätta vardagen och öka livskvaliteten för både anhörig och närstående. Vissa insatser är behovsprövade, men inte alla.

Vilka stöd och aktiviteter erbjuds?

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och aktiviteter för att stötta dig som anhörig. Det kan vara studiecirklar, föreläsningar och stödgrupper. De här aktiviteterna är kostnadsfria och erbjuds utan biståndsbedömning. Vårdar du en närstående i hemmet eller har din make/maka på ett särskilt boende är du välkommen att delta i vår anhöriggrupp.

Anhörigcafé är en mötesplats där du som anhörig kan träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Vi träffas två gånger i månaden.

Om du är förälder med barn som har en diagnos finns det en självhjälpsgrupp där du kan få stöd av andra i liknande situation.

Gruppen träffas en gång i månaden och är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

För mer information om stödgrupperna samt övriga aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

När du lever tillsammans med den du vårdar, är det din närstående som måste ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna är behovsprövade och ansökan skickas till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

De insatser som du kan ansöka om är:

  • kostnadsfri avlösning i hemmet
  • korttidsvistelse
  • dagverksamhet
  • trygghetslarm
  • hemtjänst.

Du hittar information för ansökan om insatser på sidan Ansök om insatser.

Stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem

Vill du istället veta mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger? Gå då till sidan Råd- och behandlingsenheten.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 mars 2022