Anhörigstöd, avlastning

Hjälper du en anhörig eller närstående och känner att det är svårt att stödja eller orka hjälpa? Då kan vi erbjuda olika former av anhörigstöd för dig.

En anhörig är en person som hjälper någon närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand. Det kan bero på sjukdom, ålder eller någon form av funktionsnedsättning. Det kan också vara på grund av problem med alkohol, droger eller något annat missbruk.

För många anhöriga är det naturligt att på olika sätt hjälpa en närstående. Detta kan ibland skapa oro, trötthet och känslan av att man inte räcker till. Därför kan även du behöva stöd. Stödet till anhöriga som gör en insats kan se ut på många olika sätt. Målet är att underlätta vardagen och öka livskvaliteten för både anhörig och närstående. Vissa insatser är behovsprövade, men inte alla.

Vilka stöd och aktiviteter erbjuds?

Värnamo kommun erbjuder olika former av stöd och aktiviteter för att stötta dig som anhörig. Det kan vara studiecirklar, föreläsningar och stödgrupper. De här aktiviteterna är kostnadsfria och erbjuds utan biståndsbedömning.

Anhörigträffar under våren 2024

Under våren 2024 erbjuder vi träffar för anhöriga till personer med demens.

Välkommen att anmäla dig via vår e-tjänst nedan, senast 30 april.

Vi kommer att vara på Gränsgatan 13 i Värnamo. Vi bjuder på kaffe/te och kaka. Har du någon allergi? Då fyller du i det i vår e-tjänst för anmälan.

Träffarna är vid fyra tillfällen:

 • Tisdag 7 maj kl. 10.30-12.00
 • Tisdag 14 maj kl. 10.30-12.00
 • Tisdag 21 maj kl. 10.30-12.00
 • Tisdag 28 maj kl. 10.30-12.00

Vad innehåller träffarna?

 • Första tillfället pratar vi om olika demenssjukdomar.
 • Andra tillfället kommer en arbetsterapeut och fysioterapeut och pratar om bland annat kognitiva förmågor, aktivitet, tips och råd om struktur, bostadsanpassning, hur gång- och rörelseförmågan påverkas vid kognitiva sjukdomar och hur man med bemötandet kan underlätta eller hjälpa personen med demens.
 • Tredje tillfället är en biståndshandläggare på plats och informerar om de insatser som finns att ansöka om för att underlätta vardagen för den enskilde och närstående. Det kan till exempel vara avlösning närstående, trygghetslarm, hemtjänst eller dagverksamhet. Biståndshandläggaren utreder sedan behovet och gör en bedömning om personen är berättigad insatsen.
 • Fjärde tillfället har vi bjudit in en jurist som pratar om viktiga juridiska aspekter som kan vara bra att ha koll på när man lever med en demenssjuk person.

Önskar du enskilt stöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare som du når via kontaktcenter.

Anhörigcafé

Anhörigcafé är en mötesplats där du som anhörig har möjlighet att träffa andra liknande situation, samtalar och smått och stort och fika tillsammans. Vi bjuder på kaffe, vill du ha tilltugg till kaffet tar du ta med det själv. Innehållet för våra träffar planeras utifrån era önskemål och behov. Vårdar du din närstående i hemmet eller bor personen på särskilt boende är du välkommen att delta.

Tid och plats

Träffarna är varannan fredag jämna veckor, kl. 10.30-12.00 på Träffpunkt Höjden, Gränsgatan 13.

Välkommen att anmäla dig via e-tjänst nedan.

Anhörigstöd som kräver biståndsbeslut

När du lever tillsammans med den du vårdar, är det din närstående som måste ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen. Insatserna är behovsprövade och ansökan skickas till biståndshandläggaren som utreder behovet, ansvarar för bedömning och fattar beslut.

De insatser som du kan ansöka om är:

 • kostnadsfri avlösning i hemmet
 • korttidsvistelse
 • dagverksamhet
 • trygghetslarm
 • hemtjänst.

Du hittar information för ansökan om insatser på sidan Ansök om insatser.

Stöd till dig som är anhörig till någon med missbruksproblem

Vill du istället veta mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon som har problem med alkohol eller droger? Gå då till sidan Råd- och behandlingsenheten.

Har du frågor?

För mer information om stödgrupperna samt övriga aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 02 april 2024