Publicerat:

Biff – för föräldrar som har eller ska separera

Är du förälder och har separerat eller ska separera? Nu drar de fyra kommunerna Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö och Gislaved igång en ny omgång av kursen Barn i föräldrars fokus, Biff. Kursen handlar om att ge dig stöd att hjälpa ditt barn att hantera separationen.

Många som separerar har av naturliga orsaker svårigheter att samarbeta och komma överens om sitt eller sina barn. Detta är inte ovanligt men något som påverkar ditt barn i hög grad.

Barn i föräldrars fokus, BiFF, är en kurs i små grupper för föräldrar som ska eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. BiFF är en metod från Rädda barnen som har funnits sen 2005 i olika delar av landet.

Under utbildningen träffar du föräldrar i en liknande situation och ni får möjlighet att diskutera och ta del av varandras kunskap.

Två kurser startar i vår, 13 och 15 maj. Läs mer om kursen och anmäl dig senast 3 maj på sidan Föräldrastödsprogram.

Utbildningen vänder sig till föräldrar i Gislaveds, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner.