Akut hjälp, trygghet, kris

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Krisberedskap
Hemberedskap, Informationskällor vid kris, Krisstöd, Telefonnummer vid en krissituation, VMA-viktigt meddelande till allmänheten
Kvinnojour och mansjour
Kvinnojouren och mansjouren stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om våld, genus och makt.
Trygg och säker
Räddningstjänsten, räddningstjänsten utbildar, säkerhetsutrustning, brottsförebyggande arbete
Hjälp till barn och unga
Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.
Akutboende
Du som är i akut behov av en tillfällig plats där du kan övernatta kan vända dig till oss.
Våld i nära relation
Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott. Här hittar du information om hur du kan söka hjälp.
Viktiga telefonnummer
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan är i fara eller inte mår bra och behöver akut hjälp.